Felhasználási feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Knap Vendel Jánosné által kezelt www.vendeleletmod.hu weboldalon, www.facebook.com/vendeleletmod Facebook és www.instagram.com/vendeleletmod Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat, a megrendelő/igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A megrendelet szolgáltatásokat a Szolgáltató www.duciforradalom.hu weboldalon is elérhetővé teszi.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Vendel Éetmód oldal által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

2. A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Knap Vendel Jánosné

Weboldal címe: www.vendeleletmod.hu

Facebook oldal címe: www.facebook.com/vendeleletmod

E-mail: vendel@vendeleletmod.hu

Adószám: 58354425-1-43

Nyilvántartási szám: 56869497

3. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed a www.vendeleletmod.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre. Kiterjed nyilvános Facebook (Vendel Életmód nevű oldal) és Instagram (vendeleletmod profil) oldalakra, beleértve a Facebook zárt és titkos csoportokat is.

Az ÁSZF 2022.03.06. napjától visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

4. SZOLGÁLTATÁSOK, RENDELÉS MENETE

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségen hirdetett e-book és életmódváltó modulok igényelhetők.

Az Online modul e-programok megrendelése a www.vendeleletmod.hu oldalon lehetséges.

Az Online modulok megrendelése a weboldalon közzétett megrendelés gombbal

A Modulok megrendelésével Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az alábbiakat:

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő Ügyfél 5 napon belül válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a weboldal megrendelési felületén megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat:

 • banki utalásos fizetési mód esetén díjbekérő levél (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ - jogosult neve, számlaszáma, esetlegesen swift kódja, IBAN számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; részletfizetés esetén a részletfizetési lehetőség rendezésének fizetési határideje sorrendben; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja),
 • bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levél
 • megrendelt szolgáltatások felsorolása,
 • a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása,
 • jelen ÁSZF ügyfél tájékoztató példánya,
 • a kérdőívben szereplő információk esetleges további egyeztetése Megrendelő Ügyféllel még a szolgáltatás díjfizetését megelőzően,
 • amennyiben a Megrendelő bankkártyás fizetési módot választ, díjbekérő levél nem érkezik.

A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti. A térítési díj megfizetése csak a megrendelést visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet. Készpénzes fizetésre lehetőség nincs.

4.1. Megrendelés menete bankkártyás fizetési mód esetén

A megrendelés a www.vendeleletmod.hu weboldalon a termék kosárba helyezésével indítható. A kosárba helyezett terméket oly módon lehet megrendelni, hogy a Megrendelő kitölti a megrendelő űrlapot. Bankkártyás fizetés esetén a webhely átirányítja a Megrendelőt a Stripe kártyafizetési szolgáltatóhoz, ahol a fizetés azonnal megtörténik. A sikeres megrendelésről a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés azonosítójával.

4.2. Megrendelés menete banki átutalás fizetési mód esetén

A megrendelés a www.vendeleletmod.hu weboldalon a termék kosárba helyezésével indítható. A kosárba helyezett terméket oly módon lehet megrendelni, hogy a Megrendelő kitölti a megrendelő űrlapot. Banki utalásos fizetési mód esetén a Megrendelő visszaigazolást kap a megrendelés sikeres teljesítéséről a megrendelés azonosítójával, ebben a tájékoztató levélben a Szolgáltató vállalja, hogy külön e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a banki utaláshoz szükséges információkról. A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő az összeget banki utalással megfizette.

4.3. Megrendelt termék titoktartási kötelezettsége

A Szolgáltató által készített elektronikus könyvek, posztok tartalmára vonatkozó titoktartás áll fent. Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott elektronikus könyvét, programját és annak bármilyen elemét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, a Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.

5. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

5.1. Online Modul

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő Ügyfél számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A.) Modul 8 hét

 • 8 db heti mini e-book
 • napi menüötlet
 • napi menüötlet receptek
 • bevásárló lista
 • bevásárló lista költségvetés
 • heti főzés videók
 • egyéb segédletek
 • zárt facebook csoport

5.2. MODUL FACEBOOK CSOPORT TAGSÁGI FELTÉTELEI

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a DUCIFORRADALOM - MODUL zárt Facebook csoportokba történő felvétel csak a Vendel Életmód weboldalon megrendelt Modul szolgáltatás vásárlása esetén lehetséges.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tagság akkor lép életbe, ha a Szolgáltató részére a teljes programcsomag kiküldésével egyidejűleg megadja a programhoz tartozó teljesítési számlát és a belépéshez szükséges egyéb adatokat. A Megrendelő csak ezek birtokában tud beléptetést nyerni a zárt Facebook Csoportba.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy Modul csomag kommunikációs felülete a zárt facebook csoport, melynek elérhetőségét a Szolgáltató a megrendelés kifizetése után küld meg elektronikus formában a Megrendelő részére. Szolgáltató itt nyújt segítséget a modul sikeres működéséhez, itt tesz közzé minden fontos információt a programban résztvevő tagok számára. Szolgáltató nem vállal felelősséget a mnodul elemek információinak frissítéséről más módon, nem küld tájékoztatást kötelezően e-mail vagy postai formában, kizárólag a zárt facebook csoportokban teszi ezt. Megrendelő Ügyfél saját felelősségére bármikor kiléphet a facebook csoportból, ebben az esetben Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az online kommunikáció ellehetetlenülését. Szolgáltató tudomásul veszi bármely Megrendelő Ügyfél kilépési szándékát. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél vissza kíván lépni a csoportba kilépést követően, lehetősége van újabb tagsági jog megszerzésére az alábbi kitétellel: jelzi a Szolgáltató részére program kezdési időpontját és 30 nap elteltével írásos jelentést küld e-mailben Szolgáltató részére erről, ezzel jelezve, hogy elkötelezett az életmódváltás iránt.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a programban a tagsági díj megfizetése esetén a megrendelésben előre rögzített fix hétig lehet tag (ettől eltérő tagság kedvezményes csatlakozási lehetőség vagy egyediben meghatározott feltételek mellett lehetséges Szolgáltató előzetes írásos ajánlata alapján).

Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja zárt csoportokban:

 • tetszőleges számú videók/live adások az életmódváltás támogatására,
 • egyedi tartalmak,
 • folyamatos modul bővítés a tagok számára
 • modul csomag tartalma

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az általa közzétett posztokat a csiport adminisztrátor használja a rendszeres visszajelzések alkalmával küldött fotókat arc és név nélkül, az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

Megrendelő Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőben (8 nap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, a kiadott díjbekérő számlát sztornózza.

6. A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben a megrendelt Modul a Megrendelő Ügyfél esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő Ügyfél tudomással bír arról, hogy az életmód tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, a Szolgáltató nem orvos. A program és étrend tervezés nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő Ügyfél előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést tanácsadás formájában nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő Ügyfél megrendelése orvosi kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony ellehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést nem garantál, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága és eredményessége függ a Megrendelő Ügyfél életmódbeli szokásaitól, a meglévő túlsúlyától, az elkötelezettségétől, az őszinteségtől, az önfegyelmétől, lelki állapotától stb. A Megrendelő Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, a fogyás mértéke, a testtömeg leadásának üteme nem meghatározható, tekintettel arra, hogy a Megrendelő Ügyfél az életvitelprogramot önállóan végzi és maga felel a programban előírt tanácsok betartásáért. Megrendelő Ügyfél által elvártakhoz képest lassabban történő pozitív változás bekövetkezéséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Nyereményjátékok során vagy ajándékkuponként kapott életvitelprogramok esetén a Megrendelő Ügyfelekre is minden, a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szabály az irányadó.

7. ELÁLLÁS

Az e-mail útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a Modul szolgálatás megrendelésével, a Megrendelő Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A megrendelési válasz e-mail kiküldést követően a személyre szabott E-book elkészítési vagy étrend tervezési tevékenység megkezdése előtt, azaz a következő 8 napon belül van lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését követő 8 napon túl kíván a szerződéstől elállni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.

A Megrendelő Ügyfél az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát, e-mailben.

8. A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF. 5. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésére a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan váratlan körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díját elveszíti.

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF. 5. és 6. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

9. ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

10. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/SZERZŐI JOGOK

A Weboldal; a Weboldalon található tájékoztató anyagok, információk; a weboldal logója; képei; bejegyzései és posztjai; valamint a Szolgáltató által rögzített videók vagy mentett élő bejelentkezések videós anyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán vagy egyéb célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött E-book elnevezésű dokumentumok más életvitelprogramban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészében közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló E-book-ot írni, étrend tervezési szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetekből, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, másokat zavaró és sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen Weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

11. Szavatosság

Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden szerzői jogi jogosultsággal a szolgáltatás működtetéséhez. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen ÁSZF és a Megállapodás teljesítését korlátozná vagy akadályozná.

12. Kifogás

Megrendelő Ügyfél köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait, a Szolgáltatóval legkésőbb 30 napon belül e-mailben az alábbi e-mail címek egyikére megküldve közölni: vendel@vendeleletmod.hu. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

13. Felelősség

Megrendelő Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Megállapodásban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél tevékenységére visszavezethetően Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Megrendelő Ügyfél köteles - a jogszabályok adta kereteken belül - Szolgáltató helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy a Szolgáltatóval szemben eljárás ne induljon.

14. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogató részére.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért, az ott fellelhető információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más weboldalak okoznak a Megrendelőnek.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között, a szereplő e-mail címeken történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Megrendelő Ügyfél felelőssége, hogy a megrendeléskor megadott e-mail cím helyes és a saját e-mail címe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő Ügyfél által helytelenül, pontatlanul megadott adatokért.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. {II. 26.} Korm. rendelet §18. szerinti "írásbeli megerősítés" követelményének.

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben - akár kiegészítő - értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Szolgáltató az ÁSZF változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi, és a változásról a Megrendelő Ügyfél részére tájékoztatást küld.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Budapest, 2022. 03. 07.